Zorgelijk

Gepubliceerd: Woensdag 31 januari 2018 10:32

Zorgelijk

Lisette van der Swaluw, voormalig fractievoorzitter van PvdA Den Bosch, is bang dat de versnippering in de Bossche gemeenteraad tot een ‘bestuurlijk drama’ in de stad leidt.

Onze stad stevent af op een bestuurlijk drama. Nu al telt onze Bossche gemeenteraad 12 partijen, verdeeld over 39 zetels. Als de voortekenen niet bedriegen, doen in maart maar liefst 18 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen (D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, Bosch Belang, Rosmalens Belang, De Bossche Groene, de Bossche Volkspartij, Lokaal Liberaal, Gewoon Gedreven, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, de PVV, de Partij van de Toekomst, de Bond van Wetsovertreders, 50PLUS en Ralph Posset).

Dat betekent zo goed als zeker nog meer versnippering in de Bossche gemeenteraad. Het nemen van gedragen beslissingen en het uitstippelen en neerzetten van een duidelijke koers voor onze stad is nu al een opgave. Net als efficiënt en adequaat vergaderen. Met nog meer kikkers in de kruiwagen wordt dat alleen maar moeilijker. Ook het samenstellen van een coalitie zal lastig zijn. Zoals het ernaar uitziet, zijn straks tenminste 6 partijen nodig om een meerderheid te vormen. Simpelweg omdat er te weinig partijen zullen zijn van formaat. Dat betekent hoogst waarschijnlijk langdurige onderhandelingen.

De oorzaak van de versnippering is duidelijk en overal in het land zichtbaar. De steun voor traditionele partijen kalft af. Lokale partijen doen het relatief goed. In Den Bosch hebben we ook nog te maken met afsplitsingen van bestaande partijen. Zoals in Gewoon Gedreven en Lokaal Liberaal. In die laatste partij hebben ontevreden VVD’ers en een raadslid van Bosch Belang (en nog eerder de SP) elkaar gevonden. Een politieke smeltkroes dus. Steeds meer raadsleden verwisselen met gemak de ene partij voor de andere. Dat geeft te denken. Niet de inhoud maar het pluche lijkt voorop te staan.

De fragmentatie in de lokale politiek is zorgelijk, vindt ook VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen. In Den Bosch is dat met extreem veel partijen zeker het geval. Deze stad verdient een stevig en sterk bestuur met een scherpe koers in plaats van een stuurloos schip. Hoe dat te bereiken? Een oplossing is niet eenvoudig. Een ding staat vast: de belangrijkste sleutel ligt in handen van de kiezer. Ik hoop meer dan ooit dat de inwoners van deze stad weloverwogen kiezen op 21 maart. En zich niet laten leiden door eendagsvliegen en flinterdunne verhalen maar door inhoud en kwaliteit.

Lisette van der Swaluw
Voormalig fractievoorzitter PvdA Den Bosch

Deel deze pagina: