Waterschap Aa en Maas en PvdA willen energie opwekken uit Bossche stadsplassen

Gepubliceerd: Zaterdag 09 maart 2019 08:54

Waterschap Aa en Maas en PvdA willen energie opwekken uit Bossche stadsplassen

DEN BOSCH – Energie halen uit het oppervlaktewater van de Zuiderplas, IJzeren vrouw of Oosterplas, waardoor omliggende gebouwen gekoeld of verwarmd kunnen worden zonder uitstoot van broeikasgassen. Dat heet Aquathermie. En als het aan de Partij van de Arbeid en Waterschap Aa en Maas ligt, gaat de gemeente snel onderzoeken of dit in Den Bosch toe te passen is.

Volgens de partij en het waterschap is Den Bosch geschikt voor Aquathermie vanwege de zes stadsplassen (Oosterplas, Zuiderplas, Noorderplas, Ertveldplas, IJzeren Vrouw en De Groote Wielenplas). “Deze diepe plassen kennen een temperatuurverschil tussen het water op grote diepte en het oppervlaktewater”, zegt Rob Bots, die namens de PvdA algemeen bestuurslid is bij Waterschap Aa en Maas. “Dit temperatuurverschil leent zich uitstekend voor het opwekken van warmte en kou.”

Volgens kennisinstituut Deltares is van onze huidige energievraag ongeveer een kwart nodig voor het verwarmen en koelen van de bebouwde omgeving. Gebruik van oppervlaktewater als nieuwe energiebron kan een serieuze bijdrage leveren aan het realiseren van aardgasvrije wijken. Aquathermie (of thermische energie opwekken uit oppervlaktewater) is geschikt voor het verwarmen en koelen van 40 procent van de gebouwde omgeving.

Pettelaarpark
Die energie kan gebruikt worden om gebouwen als bedrijfspanden en appartementencomplexen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. De ondernemers op het Pettelaarpark zijn hier enthousiast over volgens Bots. “De komende jaren wordt de Zuiderschans gerenoveerd. Ook dat is een pand dat geschikt is voor Aquathermie, onder meer vanwege de nabijheid van de Zuiderplas.”

“Het zou voor woningen gebruikt kunnen worden als besloten wordt om een soort stadsverwarming in te voeren”, zegt Bots. Voor particulieren is aansluiting op het warmtenet duur. De gemeente onderzoekt al in de Groote Wielen wat de kosten zijn en of het haalbaar is. Voor een goede uitvoering van Aquathermie moet het mogelijk zijn om een warmtenet aan te leggen, er moet een bron, in dit geval een plas, aanwezig zijn en de ondergrond moet geschikt zijn als warmtebuffer.

In de commissie omgeving op 19 maart wordt het voorstel van de PvdA besproken.


Deel deze pagina: