Waterschap Aa en Maas betreurt stankoverlast in de Maaspoort

Gepubliceerd: Donderdag 14 maart 2019 15:21

Waterschap Aa en Maas betreurt stankoverlast in de Maaspoort

DEN BOSCH – Maandenlang hebben bewoners uit de Maaspoort last gehad van stankoverlast. Die werd veroorzaakt door de rioolwaterzuivering bij Treurenburg. Filters die stank van het rioolslib tegenhouden, werkten niet goed. De filters zijn vervangen en de stank is minder. Maar bewoners zijn nog niet gerust.

“Het is een enorme penetrante lucht, een combinatie tussen rioollucht en de lucht die je ruikt op een vuilnisbelt”, omschrijft bewoner Willy Wartenberg. “En het blijft overal in hangen. Ik hield de ramen van mijn woning liever dicht dan open.”

De geur kwam voort uit een nieuw slibgebouw waar slib uit afvalwater verwerkt wordt tot biogas. Dat brengt een geur met zich mee en daarom zitten er filters in het gebouw om de lucht te filteren. Maar die filters werkten niet goed. Hierdoor heeft de wijk Maaspoort maanden last gehad van stankoverlast. Sinds vorige week zijn de filters vervangen en is de stank minder.

Waterschap Aa en Maas laat desondanks weten dat er nog steeds klachten binnenkomen. Daarom voert het waterschap de komende dagen extra metingen en een nieuw bronnenonderzoek uit. “Waar mogelijk voeren we direct maatregelen uit. Denk aan snelle oplossingen, zoals het dichten van een kier waar lucht doorheen kan.”

Het wiel opnieuw uitvinden

Wartenberg vindt het opmerkelijk dat het zo lang heeft geduurd voordat de klachten van de buurt aankwamen. Uit een poll op de Facebookpagina van Maaspoort Nieuws blijkt dat bijna 70 procent van 350 Maaspoorters die stemden, last hebben van de geur. Waterschap zegt tientallen klachten te hebben ontvangen. Wartenberg: “Rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Waarom wordt niet gekeken naar collega’s in andere steden?”

Directeur van Waterschap Aa en Maas Peter Verlaan: “Ik vind het ongelooflijk vervelend, maar als een wijk stankoverlast ervaart, is het heel moeilijk om de precieze bron en oorzaak te vinden. Daar gaat tijd overheen. We hopen met het vervangen van de filters een belangrijke stap te hebben gezet. We laten het dossier niet los.”

De uitslagen van de extra metingen zijn begin april bekend.


Deel deze pagina: