Soap rondom winterevenement: B&W houdt vol dat aanvraag Stichting Winterland ongeldig was

Gepubliceerd: Donderdag 06 december 2018 08:33

Soap rondom winterevenement: B&W houdt vol dat aanvraag Stichting Winterland ongeldig was

DEN BOSCH – Het college van Burgemeester en Wethouders blijft erbij dat de aanvraag van de Stichting Winterland Den Bosch van organisator Nicole Vermolen niet geldig was omdat er geen sluitende begroting werd gepresenteerd. Dit blijkt uit antwoorden aan de partijen Leefbaar, De Bossche Groenen en de voormalige fractie van de BVP.

De gemeente had in mei criteria vastgesteld voor een meerjarig winterevenement. In de aanbesteding stond letterlijk dat partijen “een realistische begroting voor de eerstkomende editie dienen te overleggen alsmede een meerjarenbegroting.”

Realistisch / Kostendekkend
Omdat Vermolen vervolgens een begroting presenteerde die niet kostendekkend was in de eerste drie jaar wees de gemeente de aanvraag af. Echter in de voorwaarden wordt niet gesproken over een sluitende meerjarenbegroting als voorwaarde, enkel dus over een ‘realistische begroting’.

In de beantwoording stelt het college nu dat “een realistische begroting is wat ons betreft ook een sluitende meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting van Stichting. Winterland over de uitgevraagde termijn heeft een tekort van € 107.000 en is er geen sprake van ‘zwarte’ cijfers.”

Vermolen zei daar al eerder over dat een dergelijk evenement in de eerste drie jaar niet winstgevend te krijgen is. “Dat lukt nergens in Nederland, “Wij lossen dat negatieve saldo intern op of zoeken nog naar sponsoren. We doen in ieder geval geen beroep op gelden van de gemeente, dat staat ook nergens in onze aanbieding.”

Uitgebreid debat
Leefbaar, de Bossche Groenen en de BVP vragen zich daarom af waarom de gemeente toch tot de conclusie komt dat Stichting Winterland achteraf aangeklopt zou hebben bij de gemeente. B&W zeggen daarover: “Deze conclusie is gebaseerd op onze ervaring dat organisatoren van evenementen bij tegenvallende resultaten vaak bij de gemeente aankloppen.”

Op dinsdag 11 december vindt er een uitgebreid debat plaats in de Bossche gemeenteraad over het mislukken van de aanbesteding van het winterevenement en de daarop volgende gebeurtenissen.

Deel deze pagina: