Provincie verhoogt subsidieplafond voor 'vergroenen' schoolpleinen

Gepubliceerd: Vrijdag 07 december 2018 15:18

Provincie verhoogt subsidieplafond voor 'vergroenen' schoolpleinen

DEN BOSCH – De provincie Noord-Brabant verhoogt het subsidieplafond voor het toekomstbestendig maken (vergroenen) van schoolpleinen tot 3.5 miljoen. Dit is goed voor 250 groene schoolpleinen. In Den Bosch deden negen basisscholen begin dit jaar al een aanvraag voor de subsidie, en dit is toegezegd.

Van die negen scholen heeft alleen vrije school De Driestroom bij de Oosterplas al een ‘groen’ schoolplein. De basisscholen die een aanvraag hebben gedaan, gaan met hun eigen plan aan de slag om hun schoolplein te vergroenen, regenwater op te slaan en voedsel te kweken.

In januari van dit jaar besloten de provincie, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten een subsidie beschikbaar te stellen voor het vergroenen van hun schoolpleinen. De provincie trekt er 2,5 miljoen euro voor uit; de vier partners samen 1 miljoen.

De subsidie is voor 50 scholen per jaar voor 4 jaar en vanwege de vele aanvragen stelt de provincie nu alvast de financiële middelen voor 2019 beschikbaar. De subsidieregeling wordt verlengd tot december 2022.

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Deel deze pagina: