Gastcolumn: Milieu

Gepubliceerd: Dinsdag 20 november 2018 13:28

Gastcolumn: Milieu

Door Ad van der Aa

In het Brabants Dagblad van afgelopen donderdag las ik een gastopinie van Jo Caris uit Haaren. Hierin stelt hij dat vrijwel alle maatschappelijke vraagstukken complex zijn.

Een van de maatschappelijke, complexe vraagstukken is energie- en milieu. Ook bij dit onderwerp is het heel erg lastig om één oplossing aan te dragen omdat hierbij veel meningen en belangen meespelen. Iedereen is het erover eens dat het milieu te veel wordt belast en dat hier heel snel iets aan moet worden gedaan. Maar als je dan aangeeft dat dit ook gevolgen heeft voor jou persoonlijk dan krabbelen veel mensen terug en wijst iedereen meteen naar de overheid. En zelfs als deze overheid (gemeente ’s-Hertogenbosch) komt met plannen om stroom op te wekken via vier grote windmolens dan staat een grote groep mensen op hun achterste benen. “De windmolens mogen er wel komen maar niet bij mij in de buurt”.

Met de ontwikkeling van Windpark De Rietvelden wil de gemeente ‘s-Hertogenbosch actief bijdragen aan de verduurzaming van het energieverbruik en samen werken aan een klimaat-neutrale gemeente. In mijn ogen een heel goed initiatief zeker als ik lees dat deze vier windmolens energie kunnen opwekken voor meer dan 12.000 huishoudens. Dit is ca. 16 tot 18 procent van alle huishoudens in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Inmiddels hebben de verschillende bezwaren geleid tot een uitspraak van de rechtbank Oost Brabant. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch had geen vergunning mogen verlenen voor de komst van een windmolen aan de Gemaalweg. Drie andere windmolens, op het bedrijventerrein De Rietvelden, mogen wel worden gebouwd.

Het is heel goed dat de inwoners van ’s-Hertogenbosch de plannen van het college in de gaten houden en bezwaren maken waar het nodig is. De uitspraak van de rechtbank geeft aan dat dit ook noodzakelijk is. Voor het milieu is het jammer dat de vierde windmolen niet mag worden gebouwd. Dit scheelt toch weer 4 à 5 procent van het energieverbruik van de huishoudens. Om te komen tot een klimaat-neutrale gemeente zullen er dus snel nieuwe plannen moeten worden gesmeed. Ik zie die met spanning tegemoet.

Ad van der Aa groeide op in Orthen en is daar nog steeds woonachtig. Hij is gekozen tot Orthense Prominent in het jaar 2000. Voor zijn functies als besuurslid bij de Orthense Harmonie, bij gemeenschapshuis Orthen en als lid van de Commissie uit de Ingezetenen van de Afdeling Orthen is hij in het jaar 2008 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Deel deze pagina: