Gastcolumn: Erasmus Festival in ‘s-Hertogenbosch, onderzoeks-, participatie en lokale journalistiek

Gepubliceerd: Maandag 17 december 2018 12:29

Gastcolumn: Erasmus Festival in ‘s-Hertogenbosch, onderzoeks-, participatie en lokale journalistiek

Door: Jan van Heijningen

Op 21 november streek het jaarlijkse Erasmus Festival in ‘s-Hertogenbosch neer. Het Erasmus Festival vindt jaarlijks in vele Nederlandse steden plaats met lezingen, muziek en dans. In de Willem Twee vond een debatavond plaats met als thema: onderzoeks- en participatiejournalistiek.

Drie bekende journalisten gingen in debat: Ron Lodewijks, voormalig journalist bij het Brabants Dagblad, Jan Tromp, een nationale bekendheid en Eric Alink, stadschroniqueur. Ron Lodewijks verhaalde over zijn wapenfeit: een serie artikelen met als titel: “boven de wet”. In deze serie stelde hij lokale misstanden aan de kaak die bestonden uit brutale overtredingen van het bestemmingsplan en het realiseren van illegale bouwwerken. Eric Alink maakte melding van een door hem gemaakte rapportage over het ‘leven’ binnen het politiebureau in 's-Hertogenbosch. Jan Tromp meldde de ervaringen van een journalist die zich vermomde als buitenlandse werknemer.

Onderzoeksjournalistiek onderwerpt de feiten aan een grondig onderzoek. Bij participatiejournalistiek draait de journalist al dan niet undercover mee in een al dan niet criminele organisatie.

De discussie aan de tafel werd boeiend, Ron Lodewijks constateerde, dat de regionale pers, bijvoorbeeld het Brabants Dagblad een terugtrekkende beweging maakt om de lokale politiek kritisch te onderzoeken. Hij constateerde terecht, dat vele commissie- en gemeenteraadsvergaderingen niet meer worden gevolgd, zodat de besluitvorming van een gemeenteraad niet meer kritisch wordt onderzocht. Dit is belangrijker dan ooit. Als voorbeeld kan de zorg worden genoemd. Sinds 2015 is bijvoorbeeld de jeugdzorg toevertrouwd aan de gemeente. Het Rijk heeft de gemeenten van middelen voorzien om de jeugdzorg, maar ook de Wet maatschappelijke ondersteuning uit te voeren. Hierdoor gaan miljoenen euro’s over tafel zonder dat via de pers duidelijk wordt of het geld bestemd voor de kwetsbare groepen ook daar terechtkomt.

Het is van het grootste belang, dat regionale kranten zich opnieuw bezinnen over de vraag of de lokale politiek niet indringender moet worden gevolgd, zeker dossiers die kwetsbare groepen direct raken.

Jan van Heijningen is voormalig lid van de gemeenteraad van Den Bosch en voormalig voorzitter van het presidium van de gemeenteraad.

Deel deze pagina: