Gastcolumn: De gekozen burgemeester, geen halfbakken oplossing

Gepubliceerd: Woensdag 28 november 2018 07:53

Gastcolumn: De gekozen burgemeester, geen halfbakken oplossing

Door Jan van Heijningen

Onze oud-burgemeester Ton Rombouts heeft zich de toorn van zijn partijgenote, thans burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveld op de hals gehaald. Ton heeft in zijn nieuwe rol van senator laten weten dat hij vóór de grondwetswijziging zal stemmen waarbij de benoemde burgemeester verdwijnt. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de gekozen burgemeester.

Ton die altijd een hartgrondig tegenstander was, motiveert zijn ommezwaai doordat is toegezegd dat deze zijn onafhankelijke rol zal behouden. Boze tongen beweren dat hij gezwicht is voor de druk van de coalitie. De vraag is of invoering van een gekozen burgemeester zo slecht is. 

De tegenstanders daarvan negeren de bezwaren van de benoemde burgemeester: een ondoorzichtige, schimmige benoemingsprocedure en gebrek aan democratische legitimatie. Wie herinnert zich niet de soap rondom de benoeming van onze huidige burgemeester Jack Mikkers. Dit leidde tot beschadiging van vele reputaties met als nasleep een aantal strafrechtelijke procedures. 

Daarin is de benoemingsprocedure in ’s-Hertogenbosch niet uniek. Het probleem van de gekozen burgemeester zit nu juist in de waarborg van onafhankelijkheid, die Ton over de streep trok om vóór de grondwetswijziging te stemmen. Een gekozen burgemeester is immers bij uitstek een politieke ambtsdrager. Hij voert een verkiezingscampagne op basis van een programma. De aan Ton toegezegde waarborg van onafhankelijkheid, leidt tot een “halfbakken” oplossing die tot frustratie zal leiden bij de gekozen burgemeester. 

Een gekozen burgemeester kan een aanwinst zijn voor het bestuur van de gemeente onder de voorwaarde dat de consequenties daarvan worden aanvaard. De burgemeester staat als premier aan het hoofd van een door hemzelf gekozen kabinet van wethouders om het politieke programma uit te voeren. Dit kan goed samengaan met de verantwoordelijkheid van gemeentebestuurder.

Jan van Heijningen is voormalig lid van de gemeenteraad van Den Bosch en voormalig voorzitter van het presidium van de gemeenteraad.

Deel deze pagina: