Disclaimer

Gepubliceerd: Maandag 28 mei 2018 09:57

Dtv Den Bosch streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Dtv Den Bosch echter niet, noch kan Dtv Den Boschhiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Dtv Den Bosch zijn verstrekt.
Dtv Den Bosch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Dtv Den Boschof bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dtv Den Bosch.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
04 12 - 62 22 30 – redactie@dtvdenbosch.nl

Dtv Den Bosch
Zuid Willemsvaart 563
5211 SJ ’s-Hertogenbosch

Deel deze pagina: