CDA wil duidelijkheid over stand van zaken Oostelijke Landweg

Gepubliceerd: Zondag 10 maart 2019 09:06

CDA wil duidelijkheid over stand van zaken Oostelijke Landweg

Foto ter illustratie

DEN BOSCH – De Bossche fractie van het CDA wil weten hoe het staat met het onderzoek naar de aanleg van een Oostelijke Landweg. In december 2017 besloot de gemeente een vervolgonderzoek te starten naar het nut en de noodzaak van de aanleg van die weg.

Het CDA vraagt aan het college van B&W wanneer de eerste resultaten van deze klankbordgroep verwacht worden. Ook wil de partij weten of de gemeente monitort of de klankbordgroep naar behoren functioneert en of er na afloop een evaluatie plaatsvindt van het proces.

De Oostelijke Landeweg is al jaren onderwerp van gesprek in de Bossche politiek. Door de groei van de wijk de Groote Wielen in combinatie van een slecht doorstromende A2 en A59 voldoet de bereikbaarheid van Rosmalen, de Groote Wielen, Kruisstraat, Nuland en Vinkel niet, zo schrijft ook het CDA nogmaals. De Oostelijke Landweg als verbinding tussen de A2 en A59 ten noorden van De Groote Wielen en Kruisstraat moet de onveilige verkeerssituatie rond die gemeentedelen verminderen.

Deel deze pagina: