Breed Welzijn en Steunpunt Zelfhulp gaan opties voor zelfhulp versterken

Gepubliceerd: Donderdag 13 september 2018 09:52

Breed Welzijn en Steunpunt Zelfhulp gaan opties voor zelfhulp versterken

DEN BOSCH – Breed Welzijn ‘s- Hertogenbosch en Steunpunt Zelfhulp ‘s- Hertogenbosch & Regio gaan samenwerken. Ze willen de opties voor zelfhulp versterken.

Zelfhulp en ervaringsdeskundigheid zijn volgens de partijen van grote waarde voor mensen die kampen met problemen zoals verslaving en ziekte. Zij vinden dat zelfhulp een goede aanvulling is op professionele hulp.

Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch bestaat uit Welzijn Divers, Juvans Maatschappelijk Werk en MEE. Professionals bieden, georganiseerd in negen buurtteams, hulp aan inwoners van Den Bosch. Via die buurtteams is straks informatie over zelfhulp en zelfhulpgroepen snel bij grote groepen inwoners.

Ervaringsdeskundigheid

Breed Welzijn en Steunpunt Zelfhulp gaan onder meer Bosschenaren voorlichten over zelfhulp(groepen), een methode van zelfhulp integreren bij professionele instellingen en een programma over ervaringsdeskundigheid opzetten.

Dinsdag 18 september wordt de samenwerking officieel bekrachtigd tijdens het ondertekenen van het convenant.

Deel deze pagina: