Bossche politiek verdeeld over richting citymarketingbeleid

Gepubliceerd: Maandag 11 februari 2019 22:50

Bossche politiek verdeeld over richting citymarketingbeleid

DEN BOSCH – Moet Den Bosch zich neerzetten als meest gastvrije stad, of als cultuur- of ‘toonaangevende’ datastad? Als het aan de Bossche politiek ligt, moet er in ieder geval één van die profielen van de stad gekozen worden. Want alle vier is teveel. Maar over welke dat dan moet worden, zijn de partijen het nog niet eens.

De vraag werd commissieleden van Bossche politieke partijen maandagavond voorgelegd in de commissie bedrijvigheid. Het college van B&W stelde in een discussienota ‘de meest gastvrije stad van Nederland’, ‘cultuurstad van het Zuiden’, ‘toonaangevende datastad’ en ‘samen verbinden’ als de vier zogenoemde etalages van de stad voor. “Voor een aansprekend en doelgericht citymarketingbeleid zetten wij de sterkste eigenschappen in de etalage”, schrijft het college. “Met deze positionering bepalen we de richting voor de stad.”

Niet conreet

Maar concreet genoeg is het niet volgens meerdere partijen. “Willen we het allemaal of moeten we besluitvaardiger zijn en twee van die etalages kiezen?” reageerde Jolanda van Gool namens de Bossche PvdA. Onder meer Gewoon Gedreven sloot zich daarbij aan: “De keuzes mis ik totaal. Dit is praatpapier, ik mis concrete acties”, zei Marco Dingemans namens de fractie.

Als er dan gekozen moet worden, noemen onder meer de PVV, de VVD, Rosmalens Belang en het CDA de datastad. “Wat je niet hoeft uit te leggen, hoeft niet in het citymarketingbeleid. Den Bosch staat al bekend als gastvrij en bourgondisch”, zegt Paul van de Krabben namens Bosch Belang. “Data is nieuw, hiermee kunnen we ons profileren”, vindt ook Olaf Thelissen (CDA). 


D66 en de SP willen dat het Bourgondische karakter van de stad als uitgaanspunt voor het citymarketingbeleid geldt. En De Bossche Groenen wil citymarketing 'laten voor wat het is' en eerst investeren in verduurzaming, een schonere lucht en een beter leefklimaat.

Voor de zomer komt het college met een raadsvoorstel als volgende stap in het neerzetten van een citymarketingbeleid.

Deel deze pagina: