Bosch Belang: “Onderzoek verschil in kosten autoverzekering per wijk”

Gepubliceerd: Woensdag 02 januari 2019 08:52

Bosch Belang: “Onderzoek verschil in kosten autoverzekering per wijk”

DEN BOSCH – Het kan niet zo zijn dat bewoners van wijken met een hoog aantal autodiefstallen en schademeldingen meer premie voor een autoverzekering betalen dan bewoners van wijken met minder van dit soort incidenten. Het college van B&W moet onderzoek doen naar die verschillen.

Dat stelt Bosch Belang naar aanleiding van berichtgeving in het Brabants Dagblad over inwoners van de wijk Kruiskamp. Zij zouden 26 procent meer premie voor een autoverzekering betalen dan bewoners in het centrum van Den Bosch. De reden hiervoor: het aantal schademeldingen/autodiefstallen is hoger in deze wijk. “Autoverzekeraars zien deze wijk daarom als een risicovol gebied en de autobezitters betalen daarvoor de prijs.”

Paul van der Krabben roep het stadsbestuur op om inzicht te krijgen in de gegevens over criminaliteit en schademeldingen en zich in te zetten voor een betere positie van Den Bosch. Den Bosch zou namelijk de vierde stad van Nederland zijn waar de hoogste premies worden betaald.

Ook vraagt Bosch Belang of het college van B&W extra inspanningen kan leveren om de criminaliteit in de Kruiskamp terug te dringen.

Deel deze pagina: