Bieb, Muzerije en Babel heten vanaf 2019 Babel

Gepubliceerd: Woensdag 07 november 2018 16:22

Bieb, Muzerije en Babel heten vanaf 2019 Babel

DEN BOSCH - Babel is de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van de bibliotheek, Muzerije en Babel vanaf 1 januari.

Drie jaar geleden besloot de vorige gemeenteraad dat Bureau Babel, Muzerije en de bieb moesten bezuinigen, fuseren en verhuizen. Daar was destijds veel weerstand tegen, vooral omdat de organisaties van drie naar één pand zouden gaan.

Weerstandsvermogen verkleind
Volgens de fusie-organisatie is de fusieklus is bijna klaar. De bezuiniging van 600.000 euro is gerealiseerd. Wel zeggen de bieb, Muzerije en Babel weinig extra middelen te hebben voor extra deskundigheidsbevordering van medewerkers. Ook is het weerstandsvermogen verkleind. Er is een sluitende begroting voor de komende jaren, maar onverwachte tegenvallers worden niet uitgesloten.

Verbouwing
De bibliotheek en Muzerije blijven na de fusie in de huidige panden aan de Hinthamerstraat. Eerder waren er plannen om de bieb bij Muzerije in te laten trekken, vanwege de slechte staat van de bibliotheek.

De gefuseerde partijen maken eerst een bedrijfsplan, pas daarna wordt er een beslissing genomen over wat er gerenoveerd of verbouwd moet worden. Zeker is dat er op korte termijn een fysieke verbinding tussen de panden van Muzerije en de bibliotheek komt.


Deel deze pagina: