Bezwaarmakers bomenkap Van Zwietenpark: “Wij willen alsnog gehoord worden”

Gepubliceerd: Donderdag 03 januari 2019 17:51

Bezwaarmakers bomenkap Van Zwietenpark: “Wij willen alsnog gehoord worden”

DEN BOSCH – Bij het toetsen van de bezwaren tegen de kap van 30 bomen in het Van Zwietenpark zijn niet alle partijen gehoord. En de gemeente is nooit duidelijk geweest over de omvang van het project van de bomenkap.

Dat zegt Ellen van der Leeden, die bezwaar maakt tegen de kap van bomen in het park waar ze naast woont. “Met stijgende verbazing hebben we de ontwikkelingen rond het project gevolgd”, schrijft ze in een brief aan de voorzitter van de adviescommissie Beroep & Bezwaar. “Waarom zijn bezwaarmakers die tegen de kap zijn, niet uitgenodigd bij de hoorzitting op 19 december”, vraagt ze zich af. 


De gemeente zegt in een schriftelijke reactie dat de meeste ingediende bezwaren niet ontvankelijk zijn geadviseerd. Deze bezwaren zijn te laat ingediend of ingediend door mensen die niet direct belanghebbenden zijn.

Uitleg
Van der Leeden: “Als ik bij die groep hoor, had ik bericht van de gemeente willen ontvangen met uitleg. Nu heb ik helemaal niks te horen gekregen. Ik heb nooit reactie gekregen op mijn bezwaarschrift. Dat is zeer kwalijk.”

Volgens de gemeente heeft de bezwarencommissie het college van B&W inmiddels geadviseerd en is het aan het college van B&W om nu te beslissen over de voorgenomen bomenkap. Van der Leeden: “Ik begrijp niet hoe de commissie een advies aan het college van B&W heeft kunnen uitbrengen, zonder hoor- en wederhoor te plegen. De gemeente is nooit duidelijk geweest over omvang van het project en heeft mij nooit ingelicht over ontwikkelingen.”

Om haar woede en punt duidelijk te maken, heeft ze het college van B&W en de commissie in gebreke gesteld en een dwangsom aangevraagd.


Deel deze pagina: