Analyse: oude manier van communiceren in nieuwe coalitie?

Gepubliceerd: Dinsdag 24 juli 2018 14:25

Analyse: oude manier van communiceren in nieuwe coalitie?

DEN BOSCH - "We sturen wel een persbericht. We maken zelf uit wat er in de krant komt”. Deze uitspraken werden gedaan door een raadslid in een raadsvergadering en daarmee was er ineens een besloten vergadering en konden de journalisten vertrekken.


 U schrikt nu maar wees gerust: dit gebeurde niet in Den Bosch maar in Zwijndrecht. De besloten vergadering was op initiatief van de burgemeester over een ongeluk met een trein en gevaarlijke stoffen. En een raadslid van een ietwat populistische partij maakte deze opmerking over het persbericht en de krant. 

En toch moet ik aan dit voorval denken als ik terugkijk op de afgelopen maanden als het gaat om de nieuwe coalitie. Ondanks een aankondiging van een nieuwe manier van communiceren blijkt het toch gewoon de ‘oude coalitie’ onder leiding van VVD’er Jan Hoskam en Huib van Olden van het CDA die het Bossche politieke bolwerk stevig gesloten houden. Misschien wel uit angst dat nieuwelingen Mike van der Geld, Ufuk Kahya en Roy Geers zich vergalopperen.

De Bossche Groenen
Dat begon al met het debat naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord. Paul Kagie van Leefbaar wilde weten waarom GroenLinks en D66 zo gedwee de informateur hadden gevolgd toen die Rosmalens Belang aanwees als vijfde partij en niet De Bossche Groenen zoals iedereen verwacht had.

Algemeen wordt aangenomen dat de VVD hier achter zit, maar D66 en GroenLinks hadden hier als partijen die hard nodig waren voor de coalitie (en inhoudelijk veel dichterbij De Bossche Groenen staan dan bij Rosmalens Belang) een stokje voor kunnen steken. Er had op z’n minst toch één formatieronde een poging gedaan kunnen worden Judith Hendrickx en haar groene club erbij te betrekken.

De antwoorden hierop zouden heel interessant kunnen zijn, maar nog interessanter was dat de partijen simpelweg weigerden te reageren op Paul Kagie. Ze zeiden niets, geen woord. Ralph Geers van de VVD moest namens de coalitie de kastanjes uit het vuur halen en zei dat de ‘besprekingen op dit punt vertrouwelijk zijn’. Dat argument geldt misschien tijdens de besprekingen om het onderhandelingsresultaat niet in gevaar te brengen maar achteraf is het een kulargument, tenzij je iets te verbergen hebt.

Theater aan de Parade
Datzelfde geldt voor een interviewaanvraag van Dtv voor wethouder Huib van Olden om over het Theater aan de Parade te komen praten. In talkshow Focus wilde de redactie Van Olden in debat laten gaan met boze omwonenden die vinden dat ze niet serieus genomen zijn in de hele besluitvorming.

Volgens de afdeling communicatie wilde de wethouder eerst het debat aangaan in de betreffende raadscommissie. Nogal een merkwaardige reactie, vooral bij dit dossier. De wethouder wist dat hij sowieso een meerderheid had voor zijn plannen en de kritiek van omwonenden was hem al even bekend. Daarbij is er geen enkel gemeentelijk voorschrift dat een wethouder verbiedt met de pers te praten alvorens een onderwerp in een commissie geweest is. Sterker nog: bij dit onderwerp werd eerder een speciale persbijeenkomst georganiseerd waarbij de wethouder al jubelend zijn plannen bekend maakte. Maar ja, toen lag de regie bij de gemeente.

Winterland
En het patroon blijft zich herhalen, want toen Nicole Vermolen woedend was op de gemeente omdat zij geen nieuwe editie van Winterland mocht organiseren wilde Dtv graag verantwoordelijk wethouder Mike van der Geld voor de camera halen. De gemeentewoordvoerder weigerde opnieuw en verwees naar het zeer summiere persbericht van de gemeente.

En heel recent nog was het van hetzelfde laken een pak. Omwonenden ruziën met elkaar over de bomenkap in het burgemeester van Zwietenpark. De gemeente reageert eerst niet, dan wel met een brief naar bewoners maar de media te woord staan is er niet bij. 

Communicatie
Wat is er aan de hand in Den Bosch? Is het ondanks de hitte toch koudwatervrees bij de nieuwe coalitie? Angst om in de eerste maanden catastrofale fouten te maken of is het gewoon zoals het altijd gaat in Den Bosch met de communicatie? Namelijk: als het even kan zo weinig mogelijk

Het is in Den Bosch misschien nog niet zover als in Zwijndrecht waar raadsleden willen bepalen wat er wel in de krant komt. Maar hier doet de Bossche coalitie vooral veel moeite om te bepalen wat en wie er allemaal niet in de krant en op tv mag komen. Dat is misschien wel net zo’n zorgelijke ontwikkeling.

Deel deze pagina: