Analyse Begrotingsraad: veel moties, weinig visie en een afwezige PVV

Gepubliceerd: Zondag 18 november 2018 14:41

Analyse Begrotingsraad: veel moties, weinig visie en een afwezige PVV

DEN BOSCH - Een kleine 50 moties en een achttal amendementen waren de inzet van de Begrotingsraad van 2019 in Den Bosch. Op een enkele uitzondering na had geen van de 13 aanwezige partijen echter een algemeen verhaal over waar het naar toe moet met Den Bosch.


Van de coalitiepartijen is dat begrijpelijk. Ze hebben nog geen half jaar geleden een coalitieakkoord gesloten en daar is dit de financiële uitwerking van. Zelden zal een college overigens zoveel spijt hebben van de naam die voor het akkoord gekozen is. Ze dachten vooruitstrevend te zijn en kwamen met zogenaamde ‘hashtags” en dat werd #073 #samen #duurzaam en #vernieuwend.

Spreekbeurt 
In de afgelopen maanden en ook nu weer werd de coalitie voortdurend met het ontbreken van samenwerking om de oren geslagen en daarbij natuurlijk verwijzend naar #samen. Ook in dit debat zag je daar een aantal duidelijke voorbeelden van. Het is echt een gebrek aan ervaring dat wethouder Geers in de discussie over het niet verkopen van huurwoningen door woningcorporaties geen verbindende woorden weet te spreken. Daarbij helpt het ook niet als je de vooraf opgestelde teksten van ambtenaren vanaf je IPad voordraagt alsof het je eerste spreekbeurt is.

Maar ook de oppositiepartijen maakten geen beste beurt. Behalve de PvdA en Leefbaar had geen partij een visie op de toekomst. De PvdA bewandelde weliswaar platgetreden paden met de eigen stokpaardjes over armoede en wonen en Leefbaar ’s-Hertogenbosch heeft ineens een mantra over “welke stad willen we zijn, een horecastad of een winkelstad.” Maar die partijen doen in ieder geval nog een poging.

Nul moties 
Verder leek de hele Begrotingsraad toch een herhaling van zetten. Gewoon ge-DREVEN en De Bossche Groenen lijken iedere keer een wedstrijdje te doen in hoeveel moties je kan indienen. En dat is nog niet eens zo erg, want het is een groot recht van een politieke partij om dit te doen. Maar beiden dienen een groot aantal moties in zonder ook maar de steun te hebben (en te zoeken?) van collega’s. Natuurlijk kan je principieel zijn, maar je wil met je politieke partij toch iets bereiken? Van beiden werd geen enkele motie die ze zelfstandig indienden aangenomen.

Maar deze partijen steken tenminste nog energie in het raadswerk. De Bossche Volkspartij laat direct zien dat Nol Roos vertrokken is en kwam met nul eigen moties. Volgens nieuwe fractievoorzitter Joep Gersjes omdat er nauwelijks geld voor beschikbaar is. De rest van de raad wees hem er fijntjes op dat de begroting 750 miljoen is en dat hij daarover mag oordelen als raadslid.

Koude oorlog
Wat ook een tikje droevig is, de koude oorlogen tussen partijen en de afsplitsingen ervan. In de ogen van De Bossche Groenen kan GroenLinks -zeker nu ze in het college zitten- niets goed doen. En Antoon de Groot van Rosmalens Belang laat geen gelegenheid voorbijgaan om Sjef van Creij van Gewoon ge-DREVEN de maat te nemen. Zo ongeveer bij elke motie van laatstgenoemde partij kwam De Groot met een stemverklaring. De vraag is of dat nou echt nodig is.

Toch moet je aan het einde van de zes uur durende marathon die de Begrotingsraad is concluderen dat er dertien partijen veel energie in gestoken hebben.  

Dertien want de PVV vond de werkzaamheden in de Eerste Kamer belangrijker dan op te komen voor de Bossche burgers die hen gekozen hebben. Daar had burgemeester Jack Mikkers, als voorzitter van de raad, die ook de lokale democratie moet bewaken wel enige bespiegelende woorden aan kunnen besteden.

Deel deze pagina: