"De democratie mag wel wat geld kosten"

Gepubliceerd: Donderdag 11 oktober 2018 10:20

DEN BOSCH – “De democratie mag wel wat geld kosten” dat was de stelling van Pieter Paul Slikker van de PvdA en Judith Hendrickx van de Bossche Groenen in het debat over de fractievergoedingen die de politieke partijen krijgen.

In de gemeenteraad werd dinsdag voor het eerst inhoudelijk gesproken over de declaraties van de diverse partijen. De SP die met nog geen 4400 euro het minste geld uitgeeft van alle partijen wil de huidige fractievergoeding halveren. Op dit moment krijgen partijen € 9.989,60 per jaar. Daarnaast krijgen ze per zetel in de raad nog een bedrag van € 1250,-.

Sjef van Creij van de eenmanspartij Gewoon ge-DREVEN wees erop dat lokale partijen veel minder financiële mogelijkheden hebben dan de lokale afdelingen van landelijke partijen die daarvan allerlei steun ontvangen. Raadslid Rotman van de VVD wees van Creij erop dat de landelijke VVD geen enkele subsidie geeft aan de Bossche afdeling.

Fractievoorzitter Rene van den Kerkhof voelde wel voor een verlaging van de fractievergoedingen maar stelde voor aan de SP om het woord ‘halvering’ uit het voorstel te halen. Dat weigerde de SP en daarmee kreeg het voorstel geen steun uit de raad.

Wel waren alle partijen het erover eens dat er een nieuwe discussie moet komen over de spelregels rondom de declaratievergoedingen. Het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, komt met een discussienotitie waarin diverse dilemma’s de revue zullen passeren. Op basis daarvan zou de gemeenteraad dan afspraken moeten vaststellen.

Deel deze pagina: